Tuesday, 16 June 2009

ျမင့္ျမတ္ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚျပၾကေအာင္ဆန္းသမီး
ေရာင္ရမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲခရီးထဲ ေရာက္လာတာမဟုတ္

ေအာင္းဆန္းေသြးတစက္မေလ်ာ့
အာဏာရွင္ကိုရင္ဆိုင္ ေတာ္လွန္
တိုက္ပြဲတိုင္း တခ်က္မေပ်ာ့စြာျဖင့္ ဦးေဆာင္ျပ

အာဇာနည္အမ်ိဳးသမီးေကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ရာဇ၀င္ထဲတြင္မည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လုပ္ရပ္ေတြေပါင္းစုအစုံ လုပ္ေဆာင္လ်က္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တိုင္းျမန္ျပည္အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း
လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏူိင္စြမ္းရေစဟု ဆႏၵေတြျပဳၾကစို႔။AMZ(16.05.2009)